İYS İleti Yönetim Sistemi

İYS İleti Yönetim Sistemi Nedir?

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yayınlanan yönetmelik kapsamında; pazarlama, promosyon, kampanya, indirim, hediye reklam vb. içerikli ticari iletilerin, alıcının onayı olmadan gönderilemeyeceği, izinli olarak gönderilen iletilerde ise alıcıların ret imkânı olması gerektiği için dijital ortamda alınan bu izinlerin; saklanması, arşivlenmesi, belgelerin güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması, gerektiğinde arşivden çıkarılması ve tüm bu süreçlerin taraflarca kolaylıkla yönetilmesi için oluşturulmuş olan İleti Yönetim Sistemi ulusal veri tabanıdır.

İYS'nin Amacı Nedir?

İYS ile tüm izinler ve iletişim adresleri, ulusal veri tabanlarında saklanacak, veri güvenliği sağlanacaktır. İleti Yönetim Sistemi ulusal veri tabanı ile aşağıda maddelenen özellikler sağlanacak ve tarafların ileti yönetiminde yaşadığı sorunların önüne geçilecektir.

Hizmet Sağlayıcılar

 • Arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini yönetebilir.
 • Alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinleri güvenli bir ortamda saklayabilir.
 • İleti Yönetim Sistemi dışında alınan onaylar ve ret bildirimleri, web arayüzü veya teknik entegrasyon ile sisteme iletebilir.
 • İYS’ye iletilen onay ve ret bildirimleri, müşterilerin tüm izin hareketleri, her kanal için ayrı kayıt altında tutarak, günlük raporlayabilir.

İYS Alıcıları

 • Verdikleri izinleri görüntüleme, onaylama ve reddetme imkanı sağlayabilir.
 • İzinsiz gönderimleri şikâyet edebilir.
 • Alıcılar bu izinler için çıkış haklarını diledikleri zaman
 • Alıcılar, ne zaman, nereden, hangi kanal üzerinden (arama, mesaj ve e-posta) hangi Hizmet Sağlayıcı’ nın ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini tek ekrandan görüntüleyebilir ve izinleri ayrı ayrı düzenleyebilir.
 • Ret hakkının kullanıldığı durumlarda uygulamada sağlanan filtre ile iletiler alıcılara gönderilmeyecektir.
 • Verdikleri onaylar için bildirim iletilir, dilerse bu bildirim üzerinden çıkış yapabilirler.

Kamu

 • Ticari iletiler, verilen izinler doğrultusunda, İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş alıcılara iletilir.
 • İleti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilir.
 • Web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verebilir.
 • Tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alır ve güvenli biçimde saklar.
 • Denetleme görevini hatasız ve hızlı yerine getirir.
ileti yönetim sistemi banner

İYS'ye Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru süreci sadece Hizmet Sağlayıcılar içindir.

İleti Yönetim Sistemi hakkında bilgi almak isteyen alıcılar Vatandaşlar sayfasını ziyaret edebilir.

Başvuruyu sadece MERSİS kaydı olan ve bu kayda göre yetkili görünen kişiler yapabilir.

MERSİS’te yer alan bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Güncel olmayan bilgilerinizi ancak MERSİS üzerinde güncelleyebilirsiniz.

Yetkili kişilerin elektronik imza e-İMZA’sının yanlarında bulunması gerekir.

Temel Hizmetler Kullanım Taahhütnamesi‘ni e-İMZA ile imzalamalısınız. Müştereken temsil yetkisi bulunuyorsa en az bir yetkilinin daha ilk yetkili tarafından imzalanmış dokümanı imzalaması gerekmektedir.

Taahhütnameyi elektronik olarak imzalayabilmek için bilgisayarınızda e-imza’nız olması gerekir ve e-imza uygulamasının işlem yaptığınız bilgisayarda kurulu olması gerekmektedir.

Taahhütnameyi PDF ortamda elektronik olarak imzalamak için Elektronik imzayla PDF doküman nasıl imzalanır? videodan yardım alabilirsiniz.

Eğer PDF imzalamada sorun yaşıyorsanız eSignBox® yazılımını da kullanabilirsiniz. Bu yazılımlarla atılan imzalar PDF belgesi üzerinde imza panelinde görüntülenmektedir.

İYS ve E-İMZA başvurularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.