e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.

Son olarak 15.04.2019 tarihinde yeniden bir taslak tebliğ yayımlanmıştır. Hali hazırda en güncel olan bu tebliğe göre;

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, tüm serbest meslek erbapları için 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olup, dileyen serbest meslek erbapları bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren de uygulamaya dahil olabileceklerdir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçen Meslek Sahipleri

  • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
  • GİB Portalı aracılığıyla,
  • Özel entegratörlerin geliştirmiş olduğu sistem aracılığıyla, 3 yöntemden herhangi birini seçerek uygulamadan yararlanabileceklerdir.

e-Serbest Meslek Makbuzu Avantajları

  • e-Serbest Meslek Makbuzu ile maliyetinizi TL’den kuruşa düşüreceksiniz.
  • e-Serbest Meslek Makbuzu raporunuzu kolayca oluşturarak zamandan kazanacaksınız.
  • Hatalı işlemleri ait iade ve red süreçlerini dijital olarak yöneteceksiniz.
  • Makbuz basım gönderim takip masraflarından kurtulacaksınız.
  • Tüm makbuzlarınızı dijital olarak 10 yıl güvenle saklayacaksınız.
  • Arşiv ve depolama maliyetleri azaltırken geçmişe dönük verilerinize hızlıca erişeceksiniz.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Kampanyası

Sınırsız Makbuz, Sınırsız Kullanım Süresi, Makbuz Tasarımı, 10 yıl Saklama

Yıllık Sadece : 200 TL

Kampanya Son Katılım Tarihi: 31 Ekim 2019

Kampanya kapsamında başvuru yapanlar için fiyatlar 01.01.2010 tarihine kadar geçerlidir.