e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura'ya geçiş yapın, kağıt masrafından kurtulun.

e-Arşiv Fatura hakkında merak ettiklerinizi sayfamızda bulabilirsiniz.

Kağıt ve fatura gönderim maliyetlerinden kurtulmak istiyorsanız zorunluluk kapsamı dışında siz de isteğe bağlı olarak e-Arşiv Fatura’ya geçiş yapabilirsiniz. İletişim formu üzerinden talebinizi bildirmeniz durumunda gün içerisinde e-Arşiv Fatura sisteminizi aktif ediyoruz.

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv Fatura, kestiğiniz tüm faturaları e-Fatura mükellefi olmayan işletmelere ve son kullanıcılara, dijital ortamda kolay, hızlı, güvenilir ve kağıt masrafı yapmadan gönderme sistemidir.

e- Arşiv Fatura, Vergi Usul Kanunu(VUK) gereğince kâğıt olarak düzenlenmek, saklamak ve gerektiğinde ibraz edilme mecburiyeti bulunan faturanın, 433 sıra numaralı VUK Genel Tebliğinde yer alan standartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve suretinin elektronik ortamda saklanıp, gerektiğinde veya talep edildiğinde ibraz edilmesine imkân veren yeni nesil bir düzenlemedir.

e-arşiv fatura mükellefi misiniz?

e-Fatura mükellefleri, aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler e-Arşiv Fatura Uygulaması’na  zorunlu geçiş yapar.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmemiş mükellefler tarafından 1 gün içerisinde aynı kişi veya kurumlara düzenlenen faturaların vergiler dahil toplam tutarı 30.000 TL’yi aştığı durumlarda ve aynı vergi mükellefine aynı gün içerisinde toplam 5.000TL ve üzeri fatura kesildiğinde e-Arşiv Portalı üzerinden bu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

e-fatura özellikleri nelerdir?

e-Arşiv Fatura ile e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve son kullanıcılara fatura kesebilirsiniz. Muhasebe süreçlerinizi hızlandırır, fatura işlemlerindeki hata oranlarını düşürebilirsiniz. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sayesinde fatura süreçlerinizi yasal çerçevede hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yürütebilirsiniz.

Faturalarınızın saklama, ibraz ve raporlama özelliklerine sahip olursunuz. Böylece zaman ve yerden tasarruf edebilirsiniz. Elektronik ortamda oluşturduğunuz faturalarınıza erişim sağlayabilir, faturalarınızın nüshalarını elektronik olarak e-mail ile karşı tarafa iletebilirsiniz.

e-arşiv fatura nasıl kullanılır?

e-Arşiv Fatura düzenleyebilmek için e-Fatura sistemine de aynı anda geçiş yapmanız gerekmektedir. Bu süreçte artık faturalarınız sadece elektronik ortamda gönderilecek ve alınacaktır.  Faturanızı alan taraf e-Fatura kullanıyorsa  e-Fatura, değil ise e-Arşiv fatura kesilmesi gerekir.  e-Arşiv Fatura geçişinizi tamamlandıktan sonra, artık kağıt fatura kesinlikle düzenleyemezsiniz.

e-Arşiv Fatura mükellefi olmuşsanız eğer, e-Fatura mükellefi olmayan bir müşterinize artık e-Arşiv fatura göndermelisiniz. Sadece e-Fatura zorunluluk kapsamındaki mükellefler e-Defter’e geçiş yapmak zorundadırlar.

e-Arşiv Fatura ile e-Fatura uygulaması arasındaki farklar nelerdir?

e-Fatura

Kâğıt baskısı hukuken bir değer ifade etmez. Gelir İdaresi Başkanlığı aracılık görevi görür. Formatı (düzen) zorunludur. Mali mühür kullanılır. Gelir İdaresi Başkanlığı veya özel yetkili entegratör kullanılır. Kullanımı belirli şartlarda zorunludur.

e-Arşiv Fatura

Elektronik belge olarak basılır. Gelir İdaresi Başkanlığı’na rapor verilir. Serbest format kullanılır. Zaman dalgası ve mali mühür ile onaylanıp muhafaza altına alınır. Özel entegratör veya kendi bilgi işlem sistemini kullanılır. Kullanımı internet üzerinden satış yapanlar dışında isteğe bağlıdır.

e-Arşiv Fatura ne zaman raporlanır?

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren günlük olarak kesilen e-Arşiv faturaları en geç izleyen günün sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) raporlanmalıdır. Geçmiş tarihli fatura kesilmesi ya da Fatura İptal edilmesi durumunda ilgili faturalar faturanın kesildiği/sisteme gönderildiği güne ait iletilecek rapor içerisinde yer alacaktır.

e-Arşiv Fatura hangi yöntemlerle kesilir?

e-Arşiv Fatura'da alma ve gönderme işlemi nasıl yapılır?

e-Arşiv Fatura'da arşivleme ve ibraz nasıl yapılır?

e-Fatura ve e-Arşiv faturalar, kağıt olarak saklanmak zorunda değildir. e-arşiv kesme izni alan mükellefler, oluşturdukları e-arşiv faturaları ve yanıtlarını birbirleriyle ilişkili şekilde, mevzuatta öngörülmüş süreler dahilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlü olacaktır. Özel entegratörler, e-arşiv faturaları 10 yıl süre ile saklamaktadırlar. Entegretör değişikliği durumda ise, eski entegretördeki faturaların ubl dosyaları alınıp, firma bünyesinde saklanması gerekmektedir.

Demo ve fiyat teklifi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.