Duyuru ve Haberler

26 Ekim 2019

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya  2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.