Duyuru ve Haberler

17 Kasım 2021

VUK Genel Tebliği’nde sıra no 509’da değişiklik yapılmasına dair taslak tebliğ yayınlandı!

Açıklanan Taslak Tebliğ Neleri Kapsıyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, VUK Genel Tebliği’nde sıra no 509’da değişiklik yapılmasına dair hazırlanan taslak Tebliğde açıklanan değişiklikler şunlardır:

26 Ekim 2019

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya  2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.