e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

I.V.1.2. e-Fatura Uygulamasına Dahil Olma e-Fatura Uygulaması bu Tebliğin “I.V.1.4” numaralı bölümünde belirtilen mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen mükelleflerin; a) Bu Tebliğde açıklanan usül ve esaslara uygun olarak, e-Fatura düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması, b) Bu Tebliğin “V.1.” numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve…
Devamı