Blog

VUK Genel Tebliği’nde sıra no 509’da değişiklik yapılmasına dair taslak tebliğ yayınlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 10.11.2021 tarihi itibari ile taslak tebliği yayınlanmıştır. Açıklanan Taslak Tebliğ Neleri Kapsıyor? Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından, VUK Genel Tebliği’nde sıra no 509’da değişiklik yapılmasına dair hazırlanan taslak Tebliğde açıklanan değişiklikler şunlardır: e-Fatura zorunlu geçiş haddi 5 milyon TL’den 2021 hesap dönemi için 4 milyon TL’ye, 2022 ve sonrası yıllarda 3 milyon TL’ye düşürülüyor.…
Devamı

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

I.V.1.2. e-Fatura Uygulamasına Dahil Olma e-Fatura Uygulaması bu Tebliğin “I.V.1.4” numaralı bölümünde belirtilen mükellefler dışındaki mükellefler için zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamaya dahil olmak isteyen mükelleflerin; a) Bu Tebliğde açıklanan usül ve esaslara uygun olarak, e-Fatura düzenleyebilme ve iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olması, b) Bu Tebliğin “V.1.” numaralı bölümünde belirtilen uygulamadan yararlanma yöntemleri ve…
Devamı